Gối thảo dược

Liên hệ
Mã sp:

CÁCH SỬ DỤNG XEM TRONG TỜ HƯỚNG DẪN:

1.GIÚP GIẢM ĐAU THEO PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG TRONG CÁCH BỆNH LÝ SAU.
2.GIÚP GIẢM ĐAU TRONG BỆNH XƯƠNG KHỚP, ĐAU CỔ VAI GÁI
3.GIÚP GIẢM ĐAU TRONG THOÁI HÓA ĐỐT SỐNG.
4.GIÚP GIẢM ĐAU TRONG BỆNH LÝ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM.
5.GIÚP GIẢM ĐAU TRONG CHU KÌ HÀNH KINH THÁNG CỦA PHỤ NỮ.
6.GIÚP GIẢM ĐAU TRONG CÁC BỆNH MẠN TÍNH.

 

-
+

 

 

CÁCH SỬ DỤNG XEM TRONG TỜ HƯỚNG DẪN:

1.GIÚP GIẢM ĐAU THEO PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG TRONG CÁCH BỆNH LÝ SAU.
2.GIÚP GIẢM ĐAU TRONG BỆNH XƯƠNG KHỚP, ĐAU CỔ VAI GÁI
3.GIÚP GIẢM ĐAU TRONG THOÁI HÓA ĐỐT SỐNG.
4.GIÚP GIẢM ĐAU TRONG BỆNH LÝ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM.
5.GIÚP GIẢM ĐAU TRONG CHU KÌ HÀNH KINH THÁNG CỦA PHỤ NỮ.
6.GIÚP GIẢM ĐAU TRONG CÁC BỆNH MẠN TÍNH.