NƯỚC GIẢI KHÁT CÁNH MỄ ( 1 THÙNG 24 LON)

360.000đ
Mã sp:

KẾT HỢP HÀI HÒA THẢO MỘC TỰ NHIÊN THEO PHƯƠNG CỔ PHƯƠNG.

CÔNG DỤNG:

- BẢO VỆ ĐƯỜNG TIÊU HÓA, TỐT CHO ĐƯỜNG RUỘT.

-GIÚP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRÍ NÃO
-TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG.
-GIÚP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT TOÀN DIỆN THỂ CHẤT

 

-
+

 

KẾT HỢP HÀI HÒA THẢO MỘC TỰ NHIÊN THEO PHƯƠNG CỔ PHƯƠNG.

CÔNG DỤNG:

- BẢO VỆ ĐƯỜNG TIÊU HÓA, TỐT CHO ĐƯỜNG RUỘT.

-GIÚP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRÍ NÃO
-TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG.
-GIÚP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT TOÀN DIỆN THỂ CHẤT