THÔNG HOẠT HOÀN

Liên hệ
Mã sp:

Tác dụng:  chỉ thống, hành khí, tả can dưỡng huyết, kiện tỳ,

Điều trị các bệnh khô khớp

Viên xương khớp, đau nhức xương khớp.

Thoái hóa xương khớp.

Bệnh thoát vị đĩa đệm.

Đau thần kinh tọa.

Đau các khơp chân, tay, cổ lưng

-
+

 

 

Tác dụng:  chỉ thống, hành khí, tả can dưỡng huyết, kiện tỳ,

Điều trị các bệnh khô khớp

Viên xương khớp, đau nhức xương khớp.

Thoái hóa xương khớp.

Bệnh thoát vị đĩa đệm.

Đau thần kinh tọa.

Đau các khơp chân, tay, cổ lưng